Verzekeraar Aegon heeft in 2005 een nettowinst geboekt van 2,73 miljard euro, een toename van 20% ten opzichte van 2004. Daarmee presteert het concern licht beter dan de analistenconsensus. Ook onderliggend is de kwaliteit van de cijfers goed. Desondanks kunnen er nog een aantal kritische kanttekeningen geplaatst worden.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Aegon kende een uitstekend vierde kwartaal. Het operationele resultaat voor belastingen liet in die periode een stijging van 64 procent zien uit op 643 miljoen euro. Over heel 2005 steeg de operationele winst voor belastingen met 21 procent naar 2,15 miljard euro. De thuismarkten Nederland, Verenigde Staten en Groot-Brittannië droegen alle drie bij aan de winstgroei.

Een belangrijke kanttekening bij de cijfers vormt een aantal bijzondere posten. De winst is vorig jaar positief beïnvloed door een belastingmeevaller over de periode 1996 tot en met 2005 en de nieuwe boekhoudregels (IFRS). Ook de dollarkoers droeg bij aan de resultaten. Aegon haalt bijna driekwart van haar inkomsten uit de Verenigde Staten.

Enkele risico's op een rij. Aegon heeft een hoge dollar exposure en gelet op macro-economische factoren verwacht ik een neerwaartse trend. De rente tendeert juist opwaarts wat ongunstig is voor de aandelenportefeuille. De omzet exposure in de VS maakt het bedrijf erg afhankelijk van een economie met grote onevenwichtigheden.

Aegon geeft geen concrete winstprognose, we moeten het doen met de open deur dat "positieve ontwikkelingen in 2006 zullen aanhouden". De koers/winst verhouding ligt in lijn met de markt zodat ik voor de middellange termijn niet veel opwaarts potentieel zie. Vooral vanwege de lastige winstvoorspelbaarheid en het risicoprofiel blijft de opinie houden.