Royal Dutch Shell presenteerde opnieuw recordcijfers . In het vierde kwartaal werd 5,4 miljard dollar winst geboekt, op basis van geschatte actuele kosten. Het resultaat voor geheel 2005 komt hiermee uit op 22,9 miljard dollar, de hoogste winst ooit in Nederland gerapporteerd. Toch ging het aandeel in de uitverkoop. Tijd om de cijfers onder de loep te nemen.

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

De winst werd gestuwd door de in 2005 fors gestegen olie en gasprijzen. Ruwe Brentolie steeg ten opzichte van het vierde kwartaal 2004 met ca. 30%. Het probleem zit echter ergens anders. Shell pompt meer olie op dan dat er aan nieuwe reserves wordt toegevoegd. Het concern teert dus in op zijn voorraden. De reserve vervangingsratio zat in 2005 tussen de 70% en 80%. Pas in de loop van 2007-2008 wordt een percentage van 100% verwacht.

Dan de olieproductie. Shell produceerde in 2005 3,52 miljoen vaten per dag tegenover 3,77 miljoen een jaar eerder. Een daling weliswaar, maar conform de productieverwachtingen ondanks orkaanschade in de Golf van Mexico in het najaar van 2004. De productiecijfers vielen mij niet tegen, al zijn de meningen daar over verdeeld. Een punt van zorg is de dalende raffinagemarges in het vierde kwartaal o.a. door een afzwakkende vraag uit China.

Shell gaat de investeringen in 2006 fors opvoeren, van 15,6 miljard naar 19 miljard dollar. Bijna driekwart van dit bedrag gaat naar opsporing en winning van olie en gas. Het concern zet daarbij in op een aantal grote projecten, zoals in Rusland en Nigeria. Ook gaat Shell door met onderzoek van veelbelovende nieuwe olie en gasvelden, de zogenaamde Big Cats. Olieservice bedrijven zullen uiteraard volop profiteren van de investeringsplannen.

Al met al zijn de cijfers goed en blijf ik vertrouwen houden in het business model dat moet resulteren in een stijgende vervangingsratio gecombineerd met de creatie van aandeelhouders waarde. Het is wel te hopen dat Shell behalve in nieuwe olievoorraden ook blijft investeren in projectmanagement. Een nieuw miljarden echec, zoals bij het Russische Sakhalin kan Van der Veer zich niet permitteren. De gesloten bedrijfscultuur blijft eveneens een punt van aandacht.

Het aandelen inkoopprogramma van 5 miljard euro voor 2006 lijkt veel in vergelijking met nadere bedrijven. Toch is dit mijns inziens aan de magere kant, net als het voorgestelde interim dividend van 23 eurocent over het vierde kwartaal. Desondanks is het aandeel een aantrekkelijke belegging dat voor de langere termijn zeker kan worden aangehouden. Door de toenemende schaarste van olie en gas zal Shell een toonaangevende speler blijven.

De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De auteur heeft op het moment van publicatie een long positie in Royal Dutch Shell.