Bedrijven richten zich te veel op de kwartaalresultaten en daardoor te weinig op de lange termijn, waarschuwen superbelegger Warren Buffett en JPMorgan Chase-topman Jamie Dimon. 

De druk om aan de winstverwachtingen te voldoen, heeft bijgedragen aan de val van een aantal Amerikaanse beursbedrijven, schrijven Dimon en Buffett in een artikel in The Wall Street Journal.

Volgens de twee ontmoedigt die kortetermijnsvisie bedrijven verder vooruit te kijken en te investeren in zaken als technologie, onderzoek en personeel. En dat terwijl de winstverwachtingen vaak worden beïnvloed door factoren buiten hun macht. 

"In onze ervaring leiden winstverwachtingen vaak tot een ongezonde focus op winst op de korte termijn, ten koste van de langetermijnsvisie, groei en duurzaamheid", aldus Dimon en Buffett.

De twee benadrukken dat ze op zich niet tegen het publiceren van halfjaar- of kwartaalrapportages zijn, omdat die de boel transparant houden. Het bedrijf van Buffett, Berkshire Hathaway, publiceert zelf geen winstverwachtingen.