Leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) maken zich zorgen over de oplopende handelsspanningen en het groeiende protectionisme wereldwijd. In een gezamenlijke verklaring roepen 41 leden overheden over de hele wereld op om eventuele geschillen via diplomatie de wereld uit te helpen.

Volgens de WTO is een goed functionerend handelsstelsel tussen landen van essentieel belang voor economieën. Ook is het systeem van handelsverdragen goed voor wereldwijde economische stabiliteit, welvaart en ontwikkeling. De ondertekenaars roepen partijen op af te zien van protectionistische maatregelen en om het risico van escalatie te vermijden.

Onder de landen die hun handtekening onder de verklaring zetten waren onder meer Canada, Brazilië, Mexico, Noorwegen, Zwitserland, Turkije en Nigeria.