De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit nog maar eens voor een Europees brede aanpak van flitskredieten en andere schadelijke beleggingsproducten als ICO's en crypto's. 

Volgens de toezichthouder gaan technologische ontwikkelingen in de financiële sector steeds sneller. Daarbij zijn landsgrenzen al lang geen beperking meer voor ondernemingen.

Op dit moment is er geen eenduidige Europese aanpak. Om risico’s eerder te signaleren is volgens de AFM verdergaande internationale samenwerking en vernieuwing van het toezicht noodzakelijk.

Om ''effectief toezicht" te kunnen blijven houden zouden de bevoegdheden van de toezichthouders mee moeten ontwikkelen, aldus de AFM. Het eerder aangekondigde reclameverbod op schadelijke beleggingsproducten noemt de toezichthouder een belangrijke stap in de bescherming van consumenten.

Er staan meer wensen op het lijstje van de toezichthouder. Zo zou de AFM zou ook graag een ''wettelijke basis" zien om informatie met de Autoriteit Persoonsgegevens te kunnen delen. De AFM doet een beroep op de politiek om dit mogelijk te maken.

Gedragsregels

Ook kan het volgens de toezichthouder geen kwaad als gedragsregels voor vastgoedtaxateurs in wetgeving wordt verankerd. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) is daar voorstander van. Ook deze handschoen zou de politiek mede moeten oppakken.

Verder pleit de AFM voor het effectiever aanpakken van beleggingsfraude. Dit kan volgens de toezichthouder onder meer via een (tijdelijke) ontheffing van geheimhoudingsplichten en een uitbreiding van handhavingsbevoegdheden.