Philips heeft in het eerste kwartaal flink geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn apparatuur voor beeldvorming en diagnose. 

Het op zorgtechnologie gerichte bedrijf voerde de omzet op eigen kracht met 5 procent op, waarmee duidelijk werd voldaan aan de eigen doelstelling voor een autonome groei van 4 tot 6 procent.

De totale omzet bedroeg 3,9 miljard euro. Als wisselkoersen en de effecten van overnames en desinvesteringen buiten beschouwing worden gelaten daalde de omzet met 2 procent. In het eerste kwartaal van 2017 werden nog de resultaten van Lighting en Lumileds in de cijfers verwerkt. Deze activiteiten zijn inmiddels afgestoten. De vergelijkbare orderontvangst nam in de afgelopen periode met 10 procent toe.

Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg naar 344 miljoen euro, van 298 miljoen euro een jaar eerder. De operationele winstmarge verbeterde tot 8,7 procent, van 7,4 procent een jaar daarvoor.

Nettowinst

Op nettobasis halveerde de winst tot 124 miljoen euro, mede door hogere herstructureringslasten en afschrijvingen. Philips moest onder meer een last in de boeken zetten vanwege het stopzetten van de productie van medische scanners in het Amerikaanse Cleveland.

Bij het onderdeel Diagnosis & Treatment steeg de vergelijkbare omzet met 9 procent en gingen de orders met 15 procent omhoog. Bij de consumententak Personal Health was sprake van een onderliggende omzetgroei met 4 procent.

Goed begin

In een toelichting sprak topman Frans van Houten van een goed begin van 2018. De kosten werden in de eerste drie maanden met nog eens ruim 100 miljoen euro verlaagd.

Philips heeft voor heel 2018 een doelstelling om de kosten met 400 miljoen euro omlaag te brengen. Het gezondheidstechnologieconcern houdt vast aan zijn ambitie voor een vergelijkbare omzetgroei van 4 tot 6 procent in de periode tot en met 2020, met een verbetering van de winstgevendheid.