Deutsche Bank verwacht over heel 2017 een klein verlies in de boeken te zetten. Dat komt goeddeels door de belastingverlaging die de regering-Trump doorvoert in de Verenigde Staten. Die maken een afschrijving van circa 1,5 miljard euro noodzakelijk.

Als een bedrijf een jaar met verlies afsluit, mag het dat tekort in latere jaren verrekenen met de belastbare winst, zodat het minder belasting hoeft te betalen. Zo'n verrekenbaar verlies wordt als vordering in de boeken opgenomen. Maar als die minder waard wordt, bijvoorbeeld omdat het belastingtarief wordt verlaagd, moet het verschil worden afgeschreven.

Deutsche Bank is niet het eerste bedrijf dat zo'n afschrijving heeft aangekondigd. Ook andere grote banken en bedrijven die belasting betalen in de VS, zoals Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, Barclays, Shell en BP, hebben de markt al gewaarschuwd voor zulke papieren verliezen.