Raambekleder Hunter Douglas heeft zijn omzet in het derde kwartaal weten op te schroeven. Het moederbedrijf van Luxaflex profiteerde van overnames en positieve wisselkoerseffecten en groeide ook op eigen kracht.

De omzet over de afgelopen drie maanden kwam uit op 833,7 miljoen dollar, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Van de verbetering kwam meer dan 7 procent op het conto van acquisities. De autonome omzet groeide in Europa en bleef gelijk in de andere markten waar het bedrijf actief is.

Onder de streep resteerde 45,7 miljoen dollar tegenover 58,6 miljoen dollar een jaar eerder. Dat had te maken met hogere eenmalige kosten voor overnames en reorganisaties in Europa en met een minder goed resultaat van beleggingen.

Hunter Douglas verwacht een aanhoudende groei in Europa, de Verenigde Staten en Azië. In Latijns-Amerika blijft het economische klimaat moeilijk.