De verkoop van het restbelang in ASR levert de Staat iets meer dan 1 miljard euro op. Dat valt donderdag op te maken uit een verklaring van de verzekeraar.

Via Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), die optreedt namens de Nederlandse staat, werden 30,15 miljoen aandelen ASR verkocht voor 33,75 euro per aandeel.

Het NLFI had nog een belang van 20,5 procent, dat is nu volledig afgebouwd. ASR zelf kocht bij de plaatsing drie miljoen aandelen in. Dat werd gefinancierd uit eigen middelen.

In 2008 heeft de Staat 3,65 miljard euro betaald voor ASR. Voor 79,5 procent van de aandelen had de Staat al 2,75 miljard euro ontvangen.

Ook zijn er tot en met woensdag voor 0,63 miljard aan dividenden vanuit ASR richting de schatkist gegaan. De extra rentelasten op de staatsschuld voor de aankoop van ASR zijn op ongeveer 0,88 miljard euro uitgekomen.