De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft een schikking getroffen met Deloitte, voormalig controlerend accountant van InnoConcepts. De schade die beleggers hebben geleden door het faillissement van het uitvindersbedrijf, wordt deels gecompenseerd.

In totaal is 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld als vergoeding voor de koersschade, meldt de VEB dinsdag.

Innoconcepts ging eind 2010 aan grootschalige fraude ten onder. Het beursgenoteerde bedrijf was in betere tijden onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Lifehammer, het bekende hamertje waarmee in geval van nood een autoruit kan worden ingeslagen.

Deloitte was vanaf 2005 tot aan het faillissement controlerend accountant van InnoConcepts. De VEB, de curatoren en toezichthouder AFM stelden eerder al vast dat de accountant steken heeft laten vallen bij controle van de jaarrekeningen.

Hoeveel gedupeerde beleggers zullen ontvangen, is nog niet helder. Het is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid beleggers die zich aanmeldt. Particuliere en professionele beleggers die in de periode van 31 mei 2006 tot 16 december 2010 aandelen Innoconcepts in hun bezit hebben gehad, kunnen zich bij de VEB melden voor een nader te bepalen compensatie. 

De schikking betekent niet dat Deloitte schuld of aansprakelijkheid erkent. Uit onderzoek van de curator van InnoConcepts blijkt dat bestuurders van het bedrijf de controlerend accountant moedwillig hebben misleid. De bestuurders en commissarissen werden al eerder gedagvaard.