Randstad heeft afgelopen maanden opnieuw fors meer omzet in de boeken gezet. Volgens de uitzender ligt de groei op eigen kracht op het hoogste niveau sinds 2011.

Vooral in Zuid-Europa profiteerde het concern van het aantrekken van de economie. Randstad zag de omzet vorig kwartaal met 9,3 procent stijgen naar bijna 5,9 miljard euro. Dit bedrag is gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen, overnames en wisselkoerseffecten. Als die effecten worden meegerekend, steeg de omzet met bijna 15 procent.

Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebita) steeg van 240 miljoen euro naar 262 miljoen euro. De nettowinst winst viel met 152,6 miljoen euro wel iets lager uit. 

De winst van Randstad wordt volgens Van den Broek ietwat gedrukt door investeringen in digitalisering. ''Een bewuste tactiek", benadrukte hij.

Verenigde Staten

Waar Randstad duidelijk op stoom ligt in Europa, was de omzetgroei op eigen kracht in de Verenigde Staten minder aansprekend. Hier werd een plus van 1 procent geboekt. In Japan, Nieuw-Zeeland en Australië was sprake van een plus van 12 procent.

Vooral in Italië, Frankrijk en op het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal) zaten de opbrengsten stevig in de lift. Hier was sprake van groei met respectievelijk 29, 14 en 16 procent.

Topman Jacques van den Broek zei dat in deze landen de economie op stoom begint te komen en dat Randstad daarvan weet te profiteren. Met name de industrie doet het in die landen goed.

Noord-Amerika

In Noord Amerika was de omzetgroei minder aansprekend. Hier werd een plus van 1 procent geboekt. Volgens Van den Broek laten de cijfers zien dat de Amerikaanse economie ietwat aan het haperen is, wat eerder ook door het IMF werd bevestigd.

Ook lukt het volgens de topman niet altijd om geschikt personeel te vinden. Dat geldt overigens niet alleen voor Noord-Amerika. Toch ziet hij nog voldoende groeipotentie in de VS, waar Randstad nu een marktaandeel heeft van 3,5 procent. In Japan, Nieuw-Zeeland en Australië was sprake van een plus van 12 procent.