De productiebeperking die de OPEC-landen en enkele andere grote olieproducenten zichzelf hebben opgelegd, leidt nog altijd niet tot een zichtbare afname van de wereldwijde voorraden.

Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn donderdag gepubliceerde maandrapport over de oliemarkt.

Waar het IEA eerder dit jaar nog sprak van een betere balans tussen vraag en aanbod, is het agentschap nu heel wat minder optimistisch.

Het wijst op de gestegen productie in bijvoorbeeld Libië en Nigeria, twee OPEC-landen die wegens interne onrust zijn vrijgesteld van de productiebeperking. Maar ook bij andere leden van het kartel neemt de discipline af.

De olieprijzen zijn na een opleving dit voorjaar teruggezakt naar een niveau onder de 50 dollar per vat. Het vertrouwen in een spoedig prijsherstel is ook bij beleggers ver te zoeken, constateert het IEA.