Een consortium met daarin onder meer BAM en de Belgische baggeraar DEME heeft opdracht gekregen voor de bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen.

De bedrijven hebben voorgesteld de werkzaamheden uit te voeren voor ruim 753 miljoen euro.

Het betreft een voorlopige keuze, de definitieve gunning is beoogd op 25 augustus. De komende periode kunnen de bedrijven die achter het net hebben gevist, waaronder de Nederlandse aannemers Heijmans en van Oord, nog bezwaar aantekenen.

De nieuwe sluis moet zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen.

Daarnaast rekenen de Vlaamse en Nederlandse overheid erop dat de bouw kan zorgen voor nieuwe economische activiteiten in de regio.