Het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries geeft de overnamestrijd om branchegenoot AkzoNobel voorlopig op. Een bod van ruim 26 miljard euro en een nieuwe toenaderingspoging tot het bestuur van AkzoNobel mochten niet baten. 

PPG deed vorige week nog een laatste poging om AkzoNobel te overtuigen van een overname, meldt het Amerikaanse concern donderdag in een persbericht. 

Maar het bestuur van AkzoNobel zou ook deze keer niet hebben gereageerd op de toenaderingspoging. PPG Industries moet nu minstens zes maanden wachten voordat een nieuw bod kan worden ingediend. Het aandeel van AkzoNobel stond tegen het einde van de middag ruim 1 procent lager op ongeveer 73,75 euro.

Toezeggingen

PPG verklaart bereid te zijn geweest om verschillende toezeggingen te doen over bijvoorbeeld de belangen van andere betrokkenen en de mogelijkheid om de prijs te verhogen als onderdeel van een transactie.

PPG had tot deze donderdagavond om eventueel nog een bod te doen op AkzoNobel. Het concern wilde meer tijd om een biedingsbericht in te dienen, maar haalde bakzeil in een zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). PPG maakte eerder al bekend dat 1 juni te snel zou zijn om een nieuw bod uit te brengen. 

Afsplitsing

AkzoNobel zegt in een reactie zich weer volledig te kunnen concentreren op de afsplitsing van de chemietak om de winstgevendheid te verhogen. Deze maatregel werd aangekondigd na het eerste bod van PPG. Dat is goed nieuws voor het verf- en chemieconcern, dat blijft streven naar ''duurzame groei'', reageert topman Ton Büchner donderdag.

De plannen voor de afsplitsing liggen volgens Büchner op koers. De jongste ontwikkelingen rond PPG veranderen volgens de topman niets aan het gekozen tijdpad van een jaar. 

Büchner weerspreekt dat de weigering om met PPG te onderhandelen was ingegeven door een wens om Nederlands te blijven. Hij benadrukt het internationale karakter van de activiteiten en het personeelsbestand van AkzoNobel.

Affaire

Voor AkzoNobel komt hiermee voorlopig een einde aan een affaire waarin het bestuur en de commissarissen van het verf- en chemieconcern onder druk kwamen te staan van de aandeelhouders. Zo voerde de activistische aandeelhouder Elliott Advisors een strijd tegen Antony Burgmans, de voorzitter van de raad van commissarissen. 

Elliott wilde een speciale vergadering over een overname door PPG met alle aandeelhouders afdwingen. De onwil van AkzoNobel om aan deze eis tegemoet te komen, leidde tot een speciale rechtszaak over de positie van Burgmans.

Via de rechter wilde Elliott dat Burgmans het veld zou ruimen, maar ook bij deze rechtszaak kreeg de Amerikaanse aandeelhouder nul op het rekest. 

Over de verstoorde relatie met een aantal grote aandeelhouders zei Büchner zich geen al te grote zorgen te maken. Hij blijft spreken van een ''open en constructieve dialoog" met alle belanghebbenden. Dat daarbij de mensen die niet tevreden zijn meer kabaal maken dan degenen die dat wel zijn, noemde hij ''niet ongebruikelijk''.

Onzekerheid

Met het afzwaaien van belager PPG Industries is, volgens vakbondsbestuurder Arthur Bot van CNV, de onzekerheid voor de werknemers van AkzoNobel nog niet uit de lucht.

Hij is ''blij'' dat PPG zijn overnamestrijd voorlopig heeft opgegeven, omdat nog erg onzeker was wat de komst van die Amerikaanse partij voor de werkgelegenheid bij Akzo zou betekenen. Maar het Nederlandse verf- en chemieconcern zelf blijft ook niet stilzitten en heeft onlangs aangekondigd de divisie speciaalchemie af te splitsen om aandeelhouders tevreden te kunnen houden.

''Het is nog maar de vraag wat dat met zich mee gaat brengen. Dit wordt door de werknemers met argusogen bekeken'', aldus Bot, die vreest dat er hierdoor uiteindelijk ook banen verloren zullen gaan. De vakbondsman stelt nog geen enkele aanwijzing te hebben dat de plannen van Akzo zelf beter zijn voor de werkgelegenheid dan een inlijving door PPG.

Kamp

Minister van Economische Zaken Henk Kamp wilde niet reageren op het afhaken van PPG. Eerder had de VVD'er zich nog in duidelijke bewoordingen uitgesproken tegen de Amerikaanse interesse.

Hij zei toen blij te zijn met de ''krachtige opstelling" van Akzo in de overnamestrijd. Dat kwam hem op verwijten van de zijde van PPG en enkele aandeelhouders van Akzo te staan over ''misplaatst Oranjesentiment".