PPG is naar de rechter gestapt om meer tijd te regelen voor zijn overnamepoging van AkzoNobel. Daarvoor heeft het Amerikaanse verfbedrijf een zaak aangespannen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen toezichthouder AFM, zo is door het CBb en de AFM bevestigd.

Topman Michael McGarry van PPG stelde dinsdag dat zijn bedrijf wat hem betreft eigenlijk tot 14 of 15 juni de tijd zou moeten krijgen. De deadline waarop PPG een biedingsbericht moet hebben ingediend ligt echter op 1 juni. Doet het concern dat niet, dan mag het de komende zes maanden geen nieuwe poging wagen.

De PPG-chef zei tevens eerst de uitspraak van de Ondernemingskamer af te willen wachten alvorens vervolgstappen te zetten. Die doet op 29 mei uitspraak in de zaak die door een groep aandeelhouders onder aanvoering van Elliott was aangespannen.

Risico's

Als risico's voor een eventueel vijandig bod noemde McGarry onder meer het geld dat moet worden uitgegeven om aandeelhouders te overtuigen. Wel voegde hij daaraan toe dat financiële middelen geen rol spelen. Verder betekent vijandig gaan dat PPG met de Europese mededingingsautoriteiten om tafel moet.

De risico's voor Akzo zijn volgens McGarry echter groter. Bij een vijandige poging is er geen sprake meer van een break-up fee mocht de overname onverhoopt niet lukken. Ook zullen er dan mogelijk geen regelingen voor het personeel zijn.

"Niet ten einde raad"

PPG blijft erbij dat het er het liefst samen met het bestuur van Akzo wil uitkomen. McGarry is bereid om te praten over voorwaarden op het gebied van personeel of duurzaamheid. Hij zei verder dat het bedrijf niet ''ten einde raad" is mocht een eventuele overeenkomst enige tijd op zich laten wachten.

Een eventuele regeling waarbij Nederlandse bedrijven een jaar bedenktijd krijgen, waar ook in politiek Den Haag over wordt gesproken, zal volgens McGarry geen verschil maken voor Akzo. Hij zei dat het voor de branchegenoot vooral zaak is om de marges op te voeren.