De houding van verf- en chemiebedrijf AkzoNobel tegen PPG is vooringenomen en benadeelt de belangen van aandeelhouders. Dat zegt de advocaat van de activistische aandeelhouder Elliott Advisors.

De advocaat deed de uitspraken maandag bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Elliott vindt dat AkzoNobel in gesprek moet gaan met het Amerikaanse PPG over een mogelijke overname en eist dat de rechter een speciale aandeelhoudersvergadering gelast. Bij die vergadering zou dan de positie van de president-commissaris van AkzoNobel, Antony Burgmans, ter discussie moeten worden gesteld.

De vertegenwoordigers van de zeven andere aandeelhouders die zich als belanghebbenden hebben aangesloten bij de zaak, steunen de verzoeken van Elliott in grote lijnen. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze een belang van bijna 18 procent in AkzoNobel.

Kritiek

Er was flinke kritiek op de opstelling van AkzoNobel en in het bijzonder Burgmans om overleg met PPG te weigeren en de aandeelhouders daarover niet in een aandeelhoudersvergadering te raadplegen.

Elliott wil via de rechter afdwingen dat Burgmans het veld ruimt. Verschillende andere aandeelhouders zijn een soortgelijke mening toegedaan.

De verontwaardigde aandeelhouders eisen ook dat een of meerdere onafhankelijke commissarissen worden aangesteld. Die zouden onder meer moeten toezien op een goed overleg met PPG en op de informatievoorziening naar de aandeelhouders.

Elliott investeert pas relatief kort in AkzoNobel. Andere aandeelhouders die een toelichting hebben gegeven, zitten voor de lange termijn in het bedrijf. ''De rechter moet niet denken dat de aandeelhouders alleen naar de korte termijn kijken. Wij hebben dezelfde zorgen als Elliott", zei de advocate van Franklin Templeton.

Vertrouwen

PPG-topman Michael McGarry blijft ervan overtuigd dat een samensmelting met AkzoNobel het beste is voor beide bedrijven. McGarry zegt verbaasd te zijn over de opstelling van Akzo, omdat het bedrijf niet bereid lijkt serieus het gesprek aan te gaan over een mogelijke overname. 

"Toen we na het derde bod en tien dagen wachten nog niks hadden gehoord, hebben we maar even gebeld. Bij het korte gesprek dat toen volgde in Rotterdam kregen we geen vragen over onder meer de prijs, maar leek de afwijzing al vast te staan."

Garanties

De advocaat van PPG benadrukt verder dat het bedrijf Akzo ruime garanties heeft geboden bij een eventuele overname, onder meer over banenbehoud bij de speciaalchemiedivisie en over pensioenen. Hij merkt daarbij op dat bij AkzoNobel de werkgelegenheid de laatste jaren is gekrompen, terwijl die bij PPG juist is toegenomen.

Ook bracht PPG in dat bij het afketsen van een overeenkomst op mededingingsbezwaren een forse vergoeding zou worden betaald. ''De hoogste ooit in Nederland is 200 miljoen. Deze overname zou groter zijn, dus die vergoeding ook", zei de advocaat. AkzoNobel heeft eerder gezegd te vrezen voor problemen op dat gebied.

Weloverwogen

De advocaten van AkzoNobel betoogden maandag dat het besluit om PPG af te wijzen weloverwogen is genomen. Volgens Akzo moeten de verzoeken van de aandeelhouders worden afgewezen. En een vertrek van Burgmans zou niets uitmaken, omdat de beslissing niet alleen door hem, maar unaniem is genomen. 

Ook is er volgens Akzo geen ''fundamenteel recht" om een aandeelhoudersvergadering aan te vragen, zoals Elliott had betoogd.

Een van de advocaten van AkzoNobel noemde de zorgen over de zelfstandige koers die het bedrijf wil varen met een knipoog '"ontroerend". Hij suggereerde dat het in werkelijkheid gaat om een afweging tussen 'snel' geld bij een overname of rendement op langere termijn bij een zelfstandige toekomst van AkzoNobel.

Vergaderingen

Verwijten dat Akzo zijn aandeelhouders onvoldoende zou hebben toegelicht wees het bedrijf van de hand. ''Er zijn meer dan 160 investormeetings geweest, waarvan twintig met Elliott en de andere vertegenwoordigde partijen", zei de advocaat van Akzo. Een informerende aandeelhoudersvergadering zou daarom ook niet nodig zijn.

Ook Burgmans zelf benadrukte namens de raad van commissarissen dat tot de afwijzing van PPG zorgvuldig en op basis van de feiten was besloten, ook al was de toenadering van PPG "buitengewoon agressief". "Wij hebben nooit zomaar tegen PPG 'go away' gezegd."

De uitspraak volgt in principe over precies een week, dus op maandag 29 mei na sluiting van de beurs.