Er komt geen verplichte bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) bij AkzoNobel waar gestemd kan worden over het afzetten van Antony Burgmans, de president-commissaris van het Nederlandse verf- en chemieconcern.

Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam maandag bepaald.

De activistische aandeelhouder Elliot Advisors had een zaak aangespannen tegen AkzoNobel, nadat het bedrijf voor de derde keer een bod van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG Industries had afgewezen.

De aandeelhouder vindt dat het bod van PPG niet serieus is beoordeeld en eist het vertrek van Burgmans. Hij zou het overnameproces in de weg zitten, vindt de belegger.

In plaats van Burgmans moet er een zogenoemde supercommissaris worden aangesteld die het overnameproces kan begeleiden. Ook andere aandeelhouders steunen Elliot. 

De Ondernemingskamer maakte korte metten met deze wensen van de aandeelhouder en wees alle eisen af. "Naar het oordeel van de Ondernemingskamer kan niet worden gezegd dat AkzoNobel op onzorgvuldige wijze tot de afwijzing van de voorstellen van PPG heeft besloten", aldus de Ondernemingskamer. 

Verwijdering

De Ondernemingskamer constateert ook dat het afwijzen door AkzoNobel van de voorstellen van PPG op onbegrip stuit bij een deel van de aandeelhouders van AkzoNobel en heeft gezorgd voor een verwijdering tussen AkzoNobel en deze aandeelhouders.

"Dit is een probleem dat door AkzoNobel niet genegeerd kan worden. Een aanhoudend gebrek aan vertrouwen van een substantieel deel van de aandeelhouders in de door het bestuur en de raad van commissarissen van AkzoNobel uitgezette strategie is schadelijk voor AkzoNobel en al haar stakeholders."

PPG is in het laatste bod bereid 96,75 euro per aandeel neer te leggen. Daarmee waarderen de Amerikanen AkzoNobel op 27 miljard euro. De koers sloot maandag op 76,37 euro per aandeel.

PPG heeft al gezinspeeld op een vijandig bod als AkzoNobel niet vrijwillig meewerkt aan een overname.

Snel geld

AkzoNobel betoogde bij de zitting vorige week dat de aandeelhouders vooral gedreven waren door ''snel geld". Vervanging van Burgmans zou hen bovendien niet helpen, omdat het besluit PPG de deur te wijzen unaniem was genomen.

Daar komt bij dat het op poten zetten van een eventuele bava veel voeten in de aarde heeft en lang gaat duren. Volgens de wet moet minimaal zes weken worden uitgetrokken om aandeelhouders te informeren over een bava. Volgens de interne regels heeft Akzo ook nog recht op een uitstel van de responstijd van zes maanden.

Haast

PPG-topman Michael McGarry zei tijdens de zitting nog steeds in een samensmelting te geloven. Hij heeft aangegeven op de dag na de uitspraak te vergaderen over het vervolg van de strategie ten aanzien van Akzo.

Er is haast geboden, omdat PPG vóór 1 juni een officieel biedingsbericht moet indienen. PPG is ook naar een andere rechter gestapt om die deadline te verschuiven.