Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie dienen een klacht tegen ING in, omdat de bank OESO-richtlijnen op het gebied van milieu en klimaat zou hebben geschonden.

De organisaties dienen de klacht in bij het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen, maken ze maandag bekend. Elk lid van het samenwerkingsverband OESO heeft een Nationaal Contactpunt.

De OESO-richtlijnen schrijven voor dat bedrijven inzicht geven in hoe groot de broeikasgasuitstoot van hun activiteiten is. Ook zouden bedrijven moeten proberen de uitstoot terug te dringen en daar ook doelen voor op te stellen.

Investeringen

De organisaties benadrukken dat ING dit wel doet voor de eigen bedrijfsvoering, maar niet voor de uitstoot van de bedrijven en projecten waar de bank in investeert. "Juist die uitstoot is enorm", waarschuwen Oxfam Novib, Greenpeace, BankTrack en Milieudefensie.

Met het indienen van de klacht hopen de organisaties dat het NCP het klimaatbeleid van ING gaat onderzoeken en de bank ook zal aansporen om het beleid aan te passen. 

Fossiele energiebedrijven

"De bank stopt nog steeds miljarden in fossiele energiebedrijven en heeft bovendien geen plan om de broeikasgasuitstoot van haar financieringen te verminderen", aldus de organisaties in een persverklaring.

"ING investeert acht keer meer in fossiele energiebedrijven dan in duurzame energiebedrijven. De bank geeft niet aan hoe zij deze verhouding wil verbeteren om te voldoen aan de klimaatdoelstelling van de VN", stelt beleidsadviseur Peter Ras van Oxfam Novib. 

Ambitie

De organisaties roepen bestuursvoorzitter Ralph Hamers van ING op maandag tijdens de aandeelhoudersvergadering concrete toezeggingen te doen voor het verkleinen van "de klimaatimpact van ING's financieringen".

"Hamers heeft vandaag alle kans om nieuwe ambitieuze klimaatplannen van ING aan te kondigen en daarmee onze klacht tegen ING vanwege schending van de OESO-richtlijnen overbodig te maken."

Kim Schoppink benadrukt nog eens het belang dat kolencentrales gesloten moeten worden om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. "ING zegt al jaren zich hard te maken voor het klimaat. Maar ondertussen blijft de bank gewoon geld lenen aan bedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen", aldus Schoppink.

Committeren

De organisaties roepen de bank op om zich uiterlijk 1 september te committeren aan het naleven van de OESO-richtlijnen op het gebied van klimaat en milieu.

"ING kan dit doen door de totale uitstoot van broeikasgassen door haar investeringen openbaar te maken en door het publiceren van ambitieuze, concrete en meetbare doelen om ING's broeikasgasemissies als gevolg van haar investeringen omlaag te brengen."

ING

ING noemt de melding bij het NCP in een reactie "voorbarig en onnodig". "Klimaatverandering is een enorme uitdaging voor onze wereld, één waarin ook banken een rol hebben te vervullen. ING publiceert de eigen CO2-uitstoot al meer dan tien jaar", aldus de bank in een persverklaring.

ING benadrukt dat hoewel alleen landen aan het klimaatakkoord van Parijs gebonden zijn, de bank vindt dat ook bedrijven een belangrijke rol hebben in het behalen van de klimaatdoelstelling.

"Er zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar van de CO2-emissies van klanten. Lang niet alle klanten hebben of publiceren deze gegevens. Dat maakt het voor ons onmogelijk om totalen voor onze portefeuille te berekenen."