Shell heeft afgelopen kwartaal flink geprofiteerd van het herstel van de olieprijs en van kostenbesparingen. Het olie- en gasconcern wist zijn winst ruimschoots te verdubbelen en deed het daarmee veel beter dan in de markt werd verwacht.

De winst van Shell liep afgelopen kwartaal op naar 3,75 miljard dollar, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten.

Dat resultaat bedroeg een jaar eerder 1,6 miljard dollar en analisten voorspelden in doorsnee een verbetering tot 3 miljard dollar in de eerste drie maanden van 2017.

Olieprijs

De resultaten van Shell stonden afgelopen jaren fors onder druk door de enorme daling van de olieprijs, die begin vorig jaar zijn dieptepunt bereikte.

Het herstel dat de afgelopen maanden zichtbaar is, zorgt volgens topman Ben van Beurden voor duidelijke verbeteringen bij de productie van ruwe olie en in de chemiedivisie.

De winst van Upstream, de divisie die verantwoordelijk is voor de zoektocht naar en de productie van ruwe olie, kwam uit op 540 miljoen dollar. Een jaar eerder werd daar nog een verlies van bijna 1,5 miljard dollar geïncasseerd. Bij de raffinagetak (Downstream) liep de winst met bijna een kwart op naar 2,5 miljard dollar.

Bezuinigingen

Shell sneed afgelopen jaren sterk in de kosten in de strijd tegen de lage olieprijs en deed daarbij voor ruim 20 miljard dollar aan bezittingen van de hand.

Dankzij de bezuinigingen groeit de kasstroom uit operationele activiteiten, zodat het dividend afgelopen kwartaal opnieuw kon worden gehandhaafd en de schuld van het concern kon worden verlaagd.

BG

Shell kocht vorig jaar voor 54 miljard dollar het Britse gasconcern BG. In dat kader besloot het concern voor 30 miljard dollar aan bezittingen van de hand te doen, waarvan inmiddels ruim 20 miljard is voldaan. Het bedrijf verwacht dit jaar 25 miljard dollar aan investeringen te doen. Verder dragen nieuwe projecten volgend jaar naar verwachting 10 miljard dollar bij aan de kasstroom.

Van Beurden sprak samenvattend van een "sterk kwartaal", waarin de gevolgen van de nieuwe strategie van Shell duidelijk waren te zien.