De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia is een formele insolventieprocedure gestart om het bedrijf te herstructureren.

Aandeelhouders stemden unaniem voor een zogeheten "amministrazione straordinaria". Volgens de Italiaanse wet moet de overheid hierbij een overbruggingskrediet verlenen om de activiteiten te kunnen voortzetten.

Daarnaast worden er toezichthouders aangesteld die bepalen wat er verder met de onderneming gebeurt. Dit zou bijvoorbeeld een volledige verkoop, of zelfs een faillissement van de onderneming kunnen betekenen.

Met een nieuwe strategie is het de bedoeling dat de onderneming in afgeslankte vorm binnen twee jaar weer zwarte cijfers schrijft. Er zullen wel banen verloren gaan en de bedrijfsvoering wordt stevig ingeperkt. Mogelijk worden er onderdelen afgestoten.

Reddingsplan

Een week geleden wezen werknemers van de luchtvaartmaatschappij een reddingsplan af. De luchtvaartmaatschappij en de vakbonden stuurden aan op het verdwijnen van zeventienhonderd banen bij het grondpersoneel. Ook zouden salarissen met 8 procent worden teruggeschroefd. 

Voorafgaand aan de stemming over het nieuwe plan was al gewaarschuwd dat een ''nee" zou betekenen dat het einde van de maatschappij nabij is. De goedkeuring was onder meer nodig voor de herkapitalisatie van in totaal 2 miljard euro, inclusief 900 miljoen euro aan nieuwe financiering.

Geen alternatief

De raad van bestuur laat weten "de serieuze financiële situatie van het bedrijf te erkennen".

Ook is er begrip voor dat de aandeelhouders niet in staat zijn om geld op tafel te leggen en kan er op korte termijn geen alternatief worden gevonden.

De vluchten van Alitalia gaan voorlopig gewoon door.

Reorganisatie

Halverwege maart kondigde het bedrijf al aan flink te willen reorganiseren. Intercontinentale activiteiten werden onder de loep genomen en over contracten met toeleveranciers werd opnieuw onderhandeld.

In 2014 nam Etihad Airways een belang van 49 procent in Alitalia. Dankzij intensieve samenwerking met de nieuwe partner dacht het Italiaanse bedrijf in 2017 weer winst te kunnen maken. 

Alitalia ging in 2008 al eens failliet, maar maakte destijds een doorstart.

Een consortium van Italiaanse ondernemingen kocht de levensvatbare onderdelen en voegde deze samen met de tweede Italiaanse luchtvaartmaatschappij Air One.