Amerikaanse obligatiebeleggers zijn niet te spreken over ING, meldt persbureau Bloomberg maandag.

De bank zette onlangs voor 4 miljard dollar aan schuldpapier in de markt. Kort daarna werd duidelijk dat justitie onderzoekt of ING een faciliterende rol heeft gespeeld in een omkopingszaak.

De beleggers vragen zich af of ING het financiële risico dat het daardoor loopt, niet expliciet had moeten melden in het prospectus dat voorafgaand aan de obligatieuitgifte werd gepubliceerd. De bank meende evenwel te kunnen volstaan met een verwijzing naar het eerder gepubliceerde jaarverslag, waarin de kwestie omschreven stond.

Daar is een groep beleggers het niet mee eens. Zij hebben de kwestie volgens Bloomberg voorgelegd aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Zelf liet ING weten dat het meent alle procedures juist te hebben doorlopen.