Alleen bij een overnamebod op een bedrijf dat een belangrijke nutsfunctie vervult, zou de Nederlandse overheid de mogelijkheid moeten hebben om in te grijpen.

Dat vindt Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars.

Eumedion denkt daarbij aan energie- en waterbedrijven en bepaalde ondernemingen op het gebied van telecom en transport en logistiek.

De overheid zou bij een overname van zo'n bedrijf moeten kunnen toetsen of de nationale veiligheid of de openbare orde in het geding zijn. Bij alle andere overnames ziet Eumedion geen rol voor de overheid.

Wetsvoorstel

De belangenorganisatie stelt dat donderdag in een commentaar op een wetsvoorstel dat ongewenste zeggenschap over belangrijke telecominfrastructuur moet voorkomen.. De overheid heeft belanghebbende partijen opgeroepen daarop te reageren.

"Telecomvoorzieningen zoals telefonie, datacenters en internet zijn van vitaal belang voor de nationale veiligheid en openbare orde", stelde het ministerie van Economische Zaken onlangs in een persbericht. "Zonder deze infrastructuur raakt de maatschappij ontwricht en ontstaat economische schade."

Ministers

Minister Henk Kamp van Economische Zaken verklaarde toen dat Nederland profiteert van een open economie, maar dat het land geen baat heeft bij overnames door buitenlandse bedrijven die in verband worden gebracht met criminele activiteiten, te boek staan als financieel kwetsbaar of een niet-transparante eigendomsstructuur hebben. 

Begin maart uitte minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) nog zijn zorgen over de positie van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Van de 25 AEX-fondsen zijn er volgens hem elf slecht beschermd tegen een buitenlandse overname. Het onlangs door Unilever afgeslagen fusievoorstel is een teken aan de wand, stelde de bewindsman.

AkzoNobel en Unilever

Voorzitter Rients Abma van Eumedion stelt donderdagochtend op NPO Radio 1 dat ook in het geval van Unilever en AkzoNobel het bestuur en de raad van commissarissen goed in staat zijn om zelf te bepalen of een overname gewenst is. 

Over de ministers zegt Abma: "Ook zij mogen een mening hebben over een bepaalde onderneming en de overname daarvan, maar wij vinden niet dat de overheid zo ver moet gaan om via speciale wetgeving een overname van dat soort ondernemingen te blokkeren."

Mogelijkheden

Volgens Eumedion hebben beursgenoteerde ondernemingen in Nederland al voldoende mogelijkheden om zichzelf te wapenen tegen een vijandige overname of ongewenst aandeelhoudersactivisme.

Onder meer het vennootschapsrecht en de code voor goed ondernemingsbestuur voorzien daarin, aldus de organisatie.

Zelfs bij echt vitale nutsbedrijven is volgens Eumedion terughoudendheid dan ook geboden. Zo moet overheidsingrijpen een uiterst redmiddel zijn dat pas van stal wordt gehaald als het maatschappelijk belang daadwerkelijk in gevaar kan komen.