De vakbonden en de directie van ING België hebben een mondeling akkoord bereikt over beperking van het aantal ontslagen bij de Belgische tak van de bank. 

Volgens de afspraak zouden bij de komende reorganisatie niet meer dan 890 werknemers hun baan mogen verliezen. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. In het oorspronkelijke reorganisatieplan was nog sprake van maximaal 1700 personeelsleden die hun baan konden verliezen door gedwongen ontslag.

Begin oktober kondigde ING België aan dat het 3500 banen zou schrappen tegen 2021, waarvan 1700 door een collectieve ontslagregeling. In het donderdagavond gesloten akkoord verklaarden de vakbonden en de directie te streven om het aantal gedwongen ontslagen uiteindelijk van maximaal 890 terug te brengen tot zo'n 400. Dat aantal kan worden bereikt door de zogenoemde eindeloopbaanregeling voor meer werknemers mogelijk te maken.