BP heeft zijn winst in het laatste kwartaal van vorig jaar wat zien aantrekken. Het Britse olie- en gasconcern profiteerde ervan dat de olieprijzen die lang erg laag waren de laatste tijd weer wat zijn opgelopen.

De onderliggende winst steeg naar 400 miljoen dollar, van 196 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet ging daarbij omhoog van 49 miljard dollar in het laatste kwartaal van 2015 naar ruim 52 miljard dollar.

De prestaties van BP hadden afgelopen kwartaal beter kunnen zijn als het bedrijf niet een grote raffinaderij in de Verenigde Staten deels had moeten stil leggen. Dat was schadelijk voor de verkopen.

Het jaarresultaat over 2016 was door het zeer lage prijsniveau op de oliemarkt nog aanzienlijk slechter dan dat over 2015. De onderliggende winst halveerde ruimschoots, van 5,9 miljard dollar tot een kleine 2,6 miljard dollar. De totale opbrengsten zakten van bijna 226 miljard naar 187 miljard dollar.