ABN Amro stopt met de financiering van Energy Transfer Equity (ETE) als er geen oplossing wordt gevonden voor de partijen die worden geraakt door de aanleg van de omstreden pijplijn in Dakota.

ABN Amro wenst "een vreedzame" en aanvaardbare oplossing voor alle partijen, onder wie de Standing Rock Sioux Indianen. "Als een dergelijke oplossing uitblijft, dan is de ultieme consequentie dat de relatie wordt beëindigd", meldt de bank donderdag in een persbericht.

ETE is het moederbedrijf van Energy Transfer Partners (ETP). ETP is een van de bedrijven die is gecontracteerd om de pijplijn te bouwen. De geplande route van de Dakota Access Pipelin loopt via het grondgebied van de indianenstam. Tegenstanders van de pijplijn vrezen vervuiling van het drinkwater en olielekkages.

Druk

De bank zegt sinds afgelopen najaar gesprekken te voeren met ETE. "In deze gesprekken heeft de bank haar zorgen geuit over de betrokkenheid van dochtermaatschappij ETP en benadrukt dat ETE druk moet uitoefenen op ETP en de andere projectbetrokkenen om een oplossing te bereiken die aanvaardbaar is voor alle partijen die geraakt worden door de aanleg van de pijplijn."

ABN Amro zegt "waar mogelijk" haar invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat het eigen duurzaamsheidsbeleid wordt nageleefd. Totdat er duidelijkheid is over de situatie en er een "acceptabele uitkomst" is bereikt, zal de bank geen nieuwe diensten aan ETE verlenen.

Een woordvoerder van ABN stelt dat dit altijd de opstelling van de bank richting ETE is geweest, maar dat de standpunten nog eens op een rijtje zijn gezet omdat er veel vragen over binnenkwamen.

De bank stelt verder gesprekken te blijven voeren met ETE. De voorlichter zegt niet vooruit te kunnen lopen op een eventueel moment waarop de financiering daadwerkelijk wordt stopgezet.

Niet betrokken

ABN Amro benadrukt verder niet betrokken te zijn bij de financiering van de aanleg van de pijplijn. De bank verstrekt ook geen rechtstreekse financiering aan de opdrachtgevers van het project.

"ABN Amro is tegen elke vorm van het gebruiken van geweld en dringt erop aan dat alle partijen nieuw geweld moeten voorkomen", voegt de bank daaraan toe. Indianen en natuuractivisten hebben meermaals bij het reservaat gedemonstreerd. De politie trad daarbij relatief hard op.

Verantwoordelijkheid

"Hiermee neemt ABN Amro haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Goed voorbeeld doet volgen. Nu is ING aan zet", stelt projectleider Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer in een reactie.

"De Dakota Access Pipeline lijkt een lakmoesproef te worden voor banken over hoe serieus ze omgaan met de impact van hun kredietverlening op mensenrechten en milieu", reageert directeur Johan Frijns van BankTrack. Als ETE het duurzaamheidsbeleid van ABN Amro schendt, heeft de bank volgens Frijns geen andere keuze dan de relatie met ETE te verbreken. "ING doet er goed aan dezelfde les te trekken."

ING

Volgens campagneleider Kim Schoppink van Greenpace heeft ING eind 2016 aandelen in de bedrijven achter de pijplijn verkocht. "Een goede eerste stap. Maar het bedrijf houdt wel vast aan haar investering van 120 miljoen dollar in de pijplijn zelf en aan haar leningen ter hoogte van 128,3 miljoen dollar aan ETE en ETP", meent Schoppink. "Daarmee blijft de bank medeverantwoordelijk voor de mensenrechtenschendingen en milieuimpact die het project veroorzaakt."

ING-topman Ralph Hamers zegt in een reactie dat zijn bank juridisch is gebonden aan de lening. De bank probeert volgens hem wel zo veel mogelijk druk uit te oefenen op de klant om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden worden gehoord. ING wil zelf in de komende weken ook in gesprek met de betrokken indianenstam om de bezwaren te horen.

Alternatieve route

Het US Army Corps of Engineers, een adviesorgaan van de Amerikaanse overheid, heeft eind 2016 besloten geen toestemming te geven voor de aanleg van een paar kilometer pijplijn door het reservaat. Voor de Dakota Access Pipeline moest daarom worden gekeken naar een alternatieve route. 

President Donald Trump heeft onlangs juist twee presidentiële besluiten genomen die de aanleg van de pijplijn moet versnellen. De geplande route van de pijplijn loopt van North Dakota via Illinois naar de zuidkust van de VS.