Sligro Food Group heeft zijn omzet vorig jaar met ruim 5 procent zien stijgen naar 2,81 miljard euro. De groei kwam geheel voor rekening van de groothandelstak van het bedrijf. Bij de supermarkten van Emté namen de verkopen juist af.

Bij de groothandels van Sligro kwamen de opbrengsten uit op 1,99 miljard euro. Dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder. Zonder het stuwende effect van overnames kwam de groei uit op 3,3 procent. De detailhandelstak, waar Emté onder valt, zette 827 miljoen euro aan omzet in de boeken. Dat komt neer op een daling van 1,7 procent.

Emté is bezig zijn winkels om te bouwen naar een nieuwe formule. Daarnaast zucht het supermarktbedrijf onder felle concurrentie. Sligro waarschuwde in oktober al dat mede daardoor de recordwinst van 2015 (81 miljoen euro) niet zou worden overtroffen. Daarbij spelen ook de kosten van overnames in het groothandelssegment een rol.

Voor de gehele groep kwam de autonome omzetgroei over heel 2016 op 2,3 procent. Bij de berekening van de groeicijfers is de extra week die het boekjaar 2015 telde, buiten beschouwing gelaten. Winstcijfers werden niet vermeld, Sligro presenteert de volledige jaarrekening op 26 januari.