Heijmans heeft een van zijn probleemcontracten beëindigd. Het bouwbedrijf meldt met Waterschap De Dommel overeen te zijn gekomen dat zij hun samenwerking bij de Energiefabriek Tilburg stopzetten. 

Het verbreken van het contract leidt tot een negatief effect op het bedrijfsresultaat (ebitda) van bijna 15 miljoen euro.

Het contract dat Heijmans tekende in 2012 voorzag in een onderhoudsperiode van vijftien jaar en volledige verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatiekosten. Het waterschap neemt de installatie per direct volledig over.

Heijmans verkeert door onzekerheid over enkele projecten financieel in zwaar weer, en kan mogelijk niet voldoen aan kredietvoorwaarden van de banken. Het bedrijf is in onderhandeling met zijn kredietverstrekkers.