Allianz heeft in het tweede kwartaal de winst zien dalen, onder meer omdat het hogere claims kreeg vanwege natuurrampen dan een jaar eerder. Dat bleek vrijdag uit een handelsbericht van de grootste Europese verzekeraar.

Allianz zag de winst afnemen tot 1,1 miljard euro, van iets meer dan 2 miljard euro een jaar eerder. Marktkenners rekenden in doorsnee op een resultaat van bijna 1,6 miljard euro. Het financiële bedrijf handhaafde wel zijn prognoses voor het hele jaar.

Net zoals andere verzekeraars had Allianz ook last van de lage rentes. Die drukten op hun beleggingsrendementen, die normaal gesproken een buffer vormen op momenten dat claims stijgen of prijzen van verzekeringen dalen. Daarnaast worstelt de sector met strengere kapitaaleisen van toezichthouders.