Beleggingsondernemingen moeten hun klanten beter leren kennen, om ze goed te kunnen adviseren. Ze weten vooral te weinig over hoeveel risico klanten willen nemen. 

Dat stelde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag.

De AFM onderzocht in totaal twintig beleggingsondernemingen, waarbij 88 klantdossiers zijn bekeken.

Op een schaal van één tot vijf scoren de ondernemingen gemiddeld een drie voor het inventariseren van de klantgegevens, waaruit onder meer moet blijken met welk doel de klant wil beleggen, of hij voldoende draagkracht heeft en welk risico hij bereid is te nemen.

Passend advies

De toezichthouder benadrukt dat het van groot belang is de klant goed te kennen. Wie de klant goed kent, kan immers beter een passend advies geven of voorzien in goed beheer. Er is ook al vooruitgang geboekt. Voorgaande jaren werd slechter gepresteerd.

De AFM wil echter dat de ondernemingen minstens een vier scoren. Grootbanken behalen gemiddeld een 3,4, de private banken en zelfstandige beleggingsondernemingen een 2,9.

Acht van de twintig beleggingsondernemingen scoorden een onvoldoende bij het inventariseren van de klantgegevens. De negatieve uitschieters wil de AFM via een handhavingstraject een tik op de vingers geven.

Op het vlak van het inventariseren van de risicobereidheid scoren slechts twee beleggingsondernemingen een voldoende. De AFM maakt zich hier zorgen om, vooral omdat de huidige lage rente beleggers tot steeds grotere risico's kan verleiden.