Banco Santander heeft de winst in het vierde kwartaal vrijwel geheel zien wegsmelten. 

Dat komt met name door afschrijvingen en de kosten van een schikking met Britse klanten die in het verleden ten onrechte een betalingsverzekering op hun hypotheek kregen aangesmeerd, meldde de grootste bank van Spanje woensdag.

Dergelijke eenmalige posten drukten het resultaat in de laatste maanden van 2015 met ruim 1,4 miljard euro. Verder zag Santander de voorzieningen voor slechte leningen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 met meer dan 4 procent oplopen tot 2,6 miljard euro. Daardoor resteerde onder de streep niet meer dan 25 miljoen euro, tegen een winst van 1,5 miljard euro een jaar eerder.

Zonder eenmalige posten zou de winst volgens de bank nagenoeg gelijk zijn gebleven. Over heel 2015 boekte Santander een nettowinst van krap 6 miljard euro. Dat is 2,5 procent meer dan in het voorgaande jaar.

Ondanks de sterke winstdaling is de bank die, in 2007 betrokken was bij de overname en opsplitsing van ABN AMRO, naar eigen zeggen goed op weg om zijn doelstellingen voor dit jaar te halen.

Santander klopte afgelopen jaar nog aan bij zijn aandeelhouders voor een kapitaalinjectie van 7,5 miljard euro. Mede daardoor lag de kapitaalbuffer eind 2015 al ruim boven het minimum dat de Europese Centrale Bank (ECB) voor dit jaar heeft vastgesteld.