Delta Lloyd heeft zijn volledige portefeuille beleggingen in winkelpanden verkocht. 

De verzekeraar heeft daarover overeenstemming bereikt met European Property Investors Special Opportunities 4 (EPISO 4). Met de verkoop van vijftien winkelcentra en -panden verspreid over het land is ruim 273 miljoen euro gemoeid.

In november verkocht Delta Lloyd haar kantoorpanden voor 226 miljoen euro aan First Sponsor Group. Delta Lloyd legt in de toekomst haar focus voor beleggingen in direct vastgoed volledig op huurwoningen.

Beide transacties hebben naar verwachting een beperkte impact op de solvabiliteitsratio van de groep.