Accountants- en adviesfirma KPMG heeft de omzet afgelopen boekjaar licht zien teruglopen. Maar het bedrijf heeft wel de indruk dat inspanningen om de kwaliteit van zijn controle- en advieswerkzaamheden te verbeteren, vruchten afwerpen.

''Zowel de waardering van klanten als de tevredenheid onder medewerkers neemt toe. Maar we zijn er nog niet'', zei bestuursvoorzitter Albert Röell maandag.

De omzet van KPMG Nederland kwam uit op 592 miljoen euro, een fractie lager dan de 595 miljoen van het vorige gebroken boekjaar. Dit komt volgens het bedrijf onder meer omdat enkele grote klanten vertrokken omdat ze volgens de wet om de paar jaar van accountant moeten wisselen.

Adviespraktijk

Ook werd afscheid genomen van een aantal kleinere klanten en er werden enkele activiteiten afgestoten. Met de adviespraktijk ging het wel weer beter. De winst voor belasting, exclusief de resultaten van Meijburg & Co, daalde met 23 procent naar 54 miljoen euro.

KPMG werd nog niet zo lang geleden geplaagd door diverse affaires. Zo moest het bedrijf een hoge boete betalen omdat accountants hun klant Ballast Nedam hadden geholpen bij het omkopen van ambtenaren in het buitenland.

Verbeteringen

Röell heeft de indruk dat inmiddels belangrijke verbeteringen zijn doorgevoerd, ook op het gebied van cultuur, gedrag en beloning. ''De organisatie is verder geprofessionaliseerd en de ramen en deuren zijn opengezet voor invloeden van buiten.''

Het bedrijf blijft voorlopig wel investeren in het verder opschroeven van de kwaliteit. ''Ons past bescheidenheid, na twee jaar van turbulentie zijn we ons ervan bewust dat we het verleden nog niet volledig achter ons kunnen laten'', aldus Röell.