Banken moeten de onlangs uitgevoerde herbeoordeling van aan bedrijven verkochte rentederivaten overdoen. 

De banken en toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben bij de evaluatie van de omstreden beleggingsproducten steken laten vallen, liet de AFM vrijdag weten.

Zes betrokken banken en de AFM beloofden eerder dat alle dossiers rond aan het midden- en kleinbedrijf verkochte rentederivaten voor het einde van het jaar opnieuw zouden zijn beoordeeld.

Die deadline wordt niet gehaald, omdat de banken volgens de AFM hun werk niet goed hebben gedaan. Zo zouden ze te weinig aan het belang van de klanten hebben gedacht.

Toezichthouders van de AFM maakten zelf echter ook fouten bij de controle van de herbeoordelingen. De toezichthouder heeft daarom stevig ingegrepen in dit proces, onder meer met de instelling van een speciale 'taskforce' onder leiding van het bestuur van de AFM.

Daarnaast is een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de fouten en wordt gekeken of er externe partijen kunnen worden ingezet om het correcte verloop van de evaluaties te garanderen.

Derivaten

Rentederivaten zijn beleggingsproducten die bij het afsluiten van een lening vaak gebruikt worden om de risico's van een stijging van de rente af te dekken.

De AFM bemoeit zich al tijdje intensief met deze dienstverlening, omdat banken bij het verstrekken van deze producten vaak een te gunstig beeld hebben gegeven van de risico's. Sommige bedrijven komen hierdoor nu in de problemen.

Bij de herbeoordeling van de derivatendossiers moet worden bekeken of klanten van de banken schade hebben geleden en of ze recht hebben op compensatie.

Dijsselbloem

Zowel de grote Nederlandse banken als de Autoriteit Financiële Markten zijn verantwoordelijk voor het mislukken van de beoordeling van de rentederivaten die banken aan 17.000 mkb-bedrijven hebben verkocht. Dat zegt Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. 

''Dit is niet goed gegaan en ik vind dat teleurstellend. Banken hebben hier veel tijd en energie ingestoken. Honderden mensen zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest, maar blijkbaar zijn de wettelijke maatstaven niet goed vertaald. Het is voor een groot deel onjuist en onzorgvuldig gebeurd en dat is voor ondernemers niet acceptabel'', aldus Dijsselbloem.

De minister laat een extern onderzoek uitvoeren naar hoe het binnen AFM mis heeft kunnen lopen.

Debat

Henk Nijboer van de PvdA vindt het stuitend dat banken het eigen belang boven het belang van ondernemers plaatsten en vraagt een debat aan bij Dijsselbloem. 

"Ook de AFM blijkt te hebben gefaald in het toezicht en te hebben toegestaan dat de wet niet volledig werd nageleefd", zegt Nijboer. 

Aukje de Vries van de VVD noemt het een onbegrijpelijke gang van zaken. "Dijsselbloem heeft wat uit te leggen. Bedrijven moeten gewoon krijgen waar ze recht op hebben. Dat is snel duidelijkheid en herstel van fouten", aldus De Vries.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet weten verrast en teleurgesteld te zijn. De vereniging benadrukte dat de banken hebben beloofd met ''een passende oplossing'' te komen als blijkt dat ze ondernemers een slechte dienst hebben bewezen. ''Dat blijft onverminderd het uitgangspunt'', aldus de NVB.