De concurrentiepositie van AEX-bedrijven is in de eerste helft van dit jaar verbeterd. Hiermee is de positie voor het eerst sinds 2009 beter dan die van internationale concurrenten.

Dit stelt adviesbureau Accenture. Voor de toekomst ziet het beeld er minder rooskleurig uit.

De AEX-bedrijven verloren terrein op hun concurrentiepositie voor de toekomst, wat suggereert dat het concurrentievermogen op lange termijn risico zou kunnen lopen.

De verbeterde concurrentiepositie van bedrijven in de AEX is vooral te danken aan een gestegen omzet. De ondernemingen in de Nederlandse beursindex lieten een omzetstijging zien van 10 procent. Internationaal lag dit percentage op 2 procent.

ECB

Kanttekening is dat de omzetgroei verband houdt met de daling van de euro als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank.

"De prestatieverbetering van de AEX-bedrijven lijkt sterk te zijn gedreven door de monetaire condities in Europa van het afgelopen jaar", zegt Sander van Ginkel, directeur strategie bij Accenture Nederland.

"Om deze verbetering naar de toekomst vast te houden, moeten Nederlandse organisaties radicalere stappen zetten op de groei- en innovatieagenda. Hiervoor dienen de bedrijven nauwere samenwerking op te zoeken met bedrijven in andere sectoren, kennisinstituten en startups."