Value8 verwacht over het hele boekjaar 2015 een toename van het eigen vermogen.

Dat meldde de onderneming donderdag in een tussentijds handelsbericht. Wel is het uiteindelijke resultaat mede afhankelijk van de waardering van de diverse minderheidsbelangen. In het derde kwartaal was bij de meeste bedrijfsactiviteiten sprake van voortzetting van de trends uit het eerste halfjaar.

De onderneming voorziet een ''dynamisch" vierde kwartaal, onder meer als gevolg van de voorgenomen fusie van Source Group en HeadFirst. Value8 heeft een belang van 64 procent in Source. De verwachting van Value8 is dat de winst zal toenemen. De transactie moet rond de jaarwisseling zijn afgerond.

Ook de aanstaande beursgang van IEX Group, die volgens Value8 in de tweede helft van december zal plaatsvinden, zal zorgen voor reuring. De beursnotering biedt volgens Value8 een goede mogelijkheid om ''risicodragend kapitaal" aan te trekken voor de groeistrategie.

Eetgemak

Binnen de tak Healthcare groeit Eetgemak gestaag door. Het onderdeel blijft actief kijken naar mogelijke overnames.

De divisie Tech Group presteerde in 2015 tot zover aanzienlijk beter dan in 2014. Naast de effecten van de begin 2014 doorgevoerde reorganisatie en de licht aantrekkende economie, is dat toe te schrijven aan de goede gang van zaken bij AquaServa, aldus Value8.