De Deense brouwer Carlsberg haalt de bezem door zijn organisatie om de winstgevendheid op te krikken, te midden van aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. 

De ingrepen leiden tot een reductie van tweeduizend kantoorbanen, ofwel 15 procent van de functies die niet direct te maken hebben met de bierproductie.

Het reorganisatieprogramma, dat de naam 'Funding the Journey' heeft gekregen, leidt in de periode 2015 tot en met 2017 tot 10 miljard Deense kroon (ruim 1,3 miljard euro) aan kosten.

Daarvan wordt nog dit jaar 8,5 miljard kroon in de boekhouding verwerkt. De ingrepen moeten vanaf 2018 leiden tot een besparing van 1,5 à 2 miljard kroon per jaar.

''Onderkennend dat de winstontwikkeling de afgelopen jaren te wensen overliet, zetten we stappen om Carlsberg voor te bereiden op de toekomst'', zei de Nederlandse topman Cees 't Hart, die in juni overkwam van zuivelgigant FrieslandCampina.

Rusland 

Het Deense bedrijf heeft het al jaren lastig in Rusland, waar de markt de komende jaren niet zal aantrekken. Carlsberg schrijft daarom af op de waarde van zijn merken, evenals in China waar eerdere ingrepen niet tot het beoogde rendement hebben geleid.

Door de afboeking resteerde over het derde kwartaal een nettoverlies van 4,5 miljard kroon, tegen een winst van 2,1 miljard kroon een jaar eerder. De omzet steeg licht, van 18,1 miljard tot 18,3 miljard kroon.

Carlsberg werkt ook aan een strategische herijking. Eind maart wordt daarover meer bekendgemaakt.