De mondiale oliemarkt zal zeker tot 2020 gekenmerkt worden door overaanbod omdat de sterke opkomst van schonere brandstoffen de effecten van lage prijzen tenietdoet. 

Dat stelt het Internationale Energie Agentschap (IEA) in zijn dinsdag verschenen ' World Energy Outlook'.

Het IEA voorspelt daarin dat de vraag naar olie tot 2020 minder dan 1 procent per jaar zal stijgen. Dat is een te laag groeitempo om het huidige overaanbod, dat leidde tot de forse prijsdalingen in de afgelopen anderhalf jaar, 'op te dweilen'.

In 2020 zal de prijs van een vat olie (van 159 liter) zijn opgelopen tot 80 dollar, stelde het IEA in zijn centrale scenario. Na dat jaar is de rek er bijna volledig uit wat betreft de vraag, die naar verwachting met slechts 5 procent toeneemt in de jaren tot 2040.

Vraag naar olie

De vraag zal uitgesmeerd over de komende 25 jaar met nog geen 10 miljoen vaten per dag toenemen tot een niveau van 103,5 miljoen vaten.

Een langere periode van lage olieprijzen is volgens het agentschap een mes dat snijdt aan twee kanten. Enerzijds is het voordelig voor consumenten, anderzijds leidt het tot veiligheidsvraagstukken omdat een relatief klein aantal landen dat goedkoop olie kan produceren de vraag moet vervullen.

''De afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten resulteert uiteindelijk in een situatie die we voor het laatst zagen in de jaren zeventig'', waarmee het agentschap verwees naar de oliecrisis in die periode.