De aandeelhouders van afvalrecyclingbedrijf Inverko hebben donderdag ingestemd met een verlaging van de nominale waarde en de samenvoeging van aandelen. 

Die stap was noodzakelijk om een beoogde versterking van het kapitaal uit te kunnen voeren.

De nominale waarde per aandeel is verlaagd van 0,20 naar 0,02 euro. Vervolgens zijn de stukken per 100 samengevoegd in één nieuw aandeel, met een nominale waarde van 2 euro. De beurskoers was de afgelopen tijd gedaald tot onder de oorspronkelijke nominale waarde, waardoor Inverko geen emissie kon doen.

Na de wijzigingen, die van kracht worden op 6 november, kan dat wel. De uitgifte valt volgens het bedrijf binnen het kader van de financieringsfaciliteit die begin dit jaar werd overeengekomen.

Inverko gaf ook aan te praten met strategische partners die eventueel een belang willen nemen in het bedrijf. Na afwikkeling van de 'reverse split' zullen er ruim 888.000 aandelen Inverko uitstaan. Het bedrijf komt op 13 november met een handelsbericht over het derde kwartaal.