Philips draagt de pensioenvoorziening voor 26.000 (voormalige) Britse werknemers over aan verzekeraar Pension Insurance Corporation (PIC).

Het technologiebedrijf stort nog wel een bedrag van omgerekend 314 miljoen euro in de pensioenpot. Daarvoor wordt een last opgenomen in de boeken over het vierde kwartaal, meldde Philips donderdag.

Het totaal aan pensioenverplichtingen waarvoor Philips verantwoordelijkheid draagt, neemt door de transactie met 3,9 miljard euro af tot 4,5 miljard euro. Vorige maand kondigde het bedrijf een vergelijkbare overeenkomst aan in de Verenigde Staten. Het wil zo de pensioenrisico's verminderen.