Geld lenen wordt daadwerkelijk makkelijker en goedkoper voor bedrijven en consumenten als centrale banken de geldkraan wijd open zetten. 

Dat concludeert de Europese Centrale Bank (ECB) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

De ECB heeft de afgelopen jaren buitengewone maatregelen getroffen die samen met de extreem lage rente de trage economische groei en inflatie in de eurozone moeten aanjagen.

Via kredieten aan banken en door op grote schaal schuldpapier op te kopen overspoelt de centrale bank de markt met goedkoop geld.

Sinds maart koopt de ECB maandelijks voor 60 miljard euro aan schuldpapier op bij banken. Dat programma loopt nog door tot en met september 2016. Tegen die tijd heeft de centrale bank via die weg in totaal 1,1 biljoen euro in het financiële stelsel gepompt, in de hoop dat dit geld zijn weg vindt naar bedrijven en consumenten.

Financieringskosten

Uit het onderzoek blijkt dat banken hun financieringskosten door dat beleid hebben zien afnemen. Dat werkt in het voordeel van hun klanten, die meer krediet kunnen krijgen tegen gunstigere leenvoorwaarden. Dat komt investeringen en economische groei ten goede, aldus de ECB.

Het stimuleringsprogramma van de ECB is niet onomstreden. Volgens tegenstanders leidt het er hoofdzakelijk toe dat investeerders meer risico gaan nemen met mogelijke zeepbellen tot gevolg, terwijl het effect op de reële economie beperkt zou zijn. Ook wijzen critici op inflatierisico's op de langere termijn.

De prijsontwikkeling in de eurolanden ligt voorlopig nog ver onder het niveau van net geen 2 procent waar de ECB naar streeft. Dat heeft deels te maken met de forse daling van de brandstofprijzen sinds vorig jaar zomer. Dankzij het stimuleringsprogramma blijft het inflatiedoel op de middellange termijn wel in zicht, stelt de centrale bank.