De scherpe winstdaling bij de grote Europese olieconcerns in het derde kwartaal krijgt waarschijnlijk een vervolg in de laatste drie maanden van dit jaar. 

Kredietbeoordelaar Fitch wees maandag bij deze voorspelling op de forse daling van de zogeheten raffinagemarges, die de afgelopen tijd juist nog de klappen van de lage olieprijzen deels compenseerden.

De mate waarin de bedrijven hun winst op peil kunnen houden of zelfs weten op te voeren is volgens Fitch afhankelijk van de snelheid waarmee kostenbesparingen vruchten afwerpen. Gemiddeld genomen daalde het bedrijfsresultaat van Shell, Total, BP, Eni en BG met 26 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Het vierde kwartaal wordt zo mogelijk nog ,,pijnlijker'', aldus Fitch. De raffinagemarge, het geld dat verdiend wordt op de bewerking van ruwe olie, daalde van 7,90 dollar per vat in het derde kwartaal tot 4 dollar in oktober.

BG, waarop Shell in april een bod uitbracht van 64 miljard euro, is mogelijk de enige uitzondering. Fitch verwacht, mits de olieprijzen niet verder dalen, dat de winst bij BG in het vierde kwartaal juist hoger uitvalt dan in het derde kwartaal.

De reden daarvoor is dat BG geen raffinaderijen heeft en kan profiteren van een hogere productie door de ingebruikname van velden in Australië en Brazilië.