Martinair kan doorgaan met reorganiseren en het terugbrengen van zijn vloot, ondanks bezwaar van de Ondernemingskamer.

Dat liet de vrachtdochter van KLM woensdag weten.

De gevolgen voor het personeel en de financiële onderbouwing daarvan heeft Martinair onvoldoende gemotiveerd, vindt de Ondernemingskamer. Volgens de luchtvaartmaatschappij heeft die uitspraak geen gevolgen voor de uitvoering van de plannen. 

Het was onder meer onduidelijk of Martinair alle benodigde ontslagvergoedingen wel zou kunnen betalen. KLM heeft inmiddels toegezegd een lening van maximaal 50 miljoen euro te zullen verstrekken om de kostenposten te kunnen afhandelen.

Dit jaar en in de loop van volgend jaar wordt de vloot in stappen teruggebracht van tien naar vier toestellen. Daarbij verdwijnen honderden banen.

Bezwaren

De ondernemingsraad (or) van Martinair verzette zich tegen de plannen en stapte naar de rechter. De or kwam met meerdere bezwaren, maar daarvan werd er uiteindelijk maar een toegewezen.

De or vond het onder meer onbegrijpelijk dat de directie van Martinair niet wilde ingaan op een alternatief plan, waarmee veel werkgelegenheid kan worden behouden. Maar uit de stukken die bij het hof zijn ingediend, blijkt dat de luchtvaartmaatschappij het alternatief wel degelijk heeft besproken en afgewezen.

Bij het vonnis heeft de Ondernemingskamer ook rekening gehouden met de nijpende financiële situatie waarin Martinair verkeert. Hierdoor is het van belang dat het bedrijf snel maatregelen kan nemen.

Teleurgesteld

De ondernemingsraad van Martinair is teleurgesteld over de uitkomst van de procedure. Vooral vindt de or het jammer dat zijn alternatieve plan nu geen kans krijgt, zegt or-voorzitter Wout Pronk.

Ook heeft de or ''gemengde gevoelens'' over het feit dat de rechter het besluit van Martinair tot inkrimping van de vloot als 'kennelijk onredelijk' bestempelde, maar daar geen consequenties aan verbond.