De producent van roestvrij staal Aperam heeft in het tweede kwartaal een bedrijfsresultaat behaald van 155 miljoen dollar (140,5 miljoen euro), tegen 133 miljoen dollar in het eerste kwartaal van dit jaar.

Dat maakt het bedrijf woensdag nabeurs bekend.

Daarmee voldoet Aperam aan zijn eigen doelstelling voor een verdere verbetering van het resultaat. Het bedrijf zegt echter dat voor het derde kwartaal een lager resultaat wordt verwacht dan in het tweede kwartaal.

Dat hangt samen met de seizoensgebonden zwakkere vraag en de moeilijke marktomstandigheden. Voor heel 2015 is Aperam voorzichtig vanwege het economische klimaat en de onzekerheid over de ontwikkeling van de nikkelprijs.

De omzet kwam uit op ruim 1,26 miljard dollar. Dat is iets meer dan in het voorgaande kwartaal. Aperam verscheepte 486.000 ton roestvrij staal, tegen 469.000 ton in de eerste drie maanden van dit jaar.

De nettoschuld bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 454 miljoen dollar, tegen 508 miljoen dollar aan het einde van het eerste kwartaal. Aperam had eerder gezegd te rekenen op een lichte daling van de schuld. Ook voor het derde kwartaal wordt een lichte schulddaling voorzien.