De pensioenverplichtingen van de grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn vorig jaar met de helft gestegen. Hierdoor kan hun winstgevendheid onder druk komen te staan, vooral als het gaat om arbeidsintensieve ondernemingen. 

Daarvoor waarschuwde adviesbureau Mercer donderdag.

Volgens de marktkenners waren de netto pensioenverplichtingen van bedrijven die deel uitmaken van de Amsterdamse AEX-index, in 2014 goed voor 33 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 22 miljard.

In Nederland hebben de meeste ondernemingspensioenfondsen hun renterisico wel voor een deel afgedekt. Maar dit is gedaan op basis van de rente op staatsobligaties.

De rente op bedrijfsobligaties die de ondernemingen moeten gebruiken bij de waardering van hun pensioenverplichtingen, is sterker gedaald dan de rente op het staatspapier.

Veel van de AEX-bedrijven hebben bovendien ook grote pensioenverplichtingen buiten Nederland, waar het afdekken van het renterisico niet altijd voor de hand ligt of mogelijk is.