Advies- en ingenieursbureau Grontmij gaat in opdracht van Rijkswaterstaat aan de slag met dijkversterking op Marken. 

Het bureau zal alternatieven voor dijkversterking toetsen op technische haalbaarheid en aan de wensen van omwonenden en belanghebbenden, zo maakte Grontmij dinsdag bekend.

De waterveiligheid op Marken voldoet niet aan de huidige eisen. Een deel van de dijk heeft stabiliteitsproblemen of is te laag. Volgens Rijkswaterstaat zal voor Marken een echte maatwerkoplossing moeten komen die recht doet aan de specifieke cultuurhistorie, en landschappelijk en ruimtelijke inrichting van het voormalig eiland.

Financiële details over de opdracht werden niet bekendgemaakt. De ingenieurs voeren het project met de projectmanagementtechniek 'scrum' uit.