Het Noorse staatsoliebedrijf Statoil schrapt de komende anderhalf jaar tussen de elfhonderd en vijftienhonderd vaste banen. Daarnaast komen ruim vijfhonderd plekken voor externe adviseurs te vervallen. 

Dat meldt het bedrijf dinsdag.

De ingreep hangt samen met de ontwikkeling van de olieprijs, die na de stevige daling vanaf medio vorig jaar nog geen tekenen van herstel vertoont. De top van Statoil zegt de maatregelen te betreuren, maar stelt dat die noodzakelijk zijn om concurrerend te kunnen blijven werken.

Sinds eind 2013 zijn bij Statoil al ruim 2300 arbeidsplaatsen verdwenen, zowel vaste plekken als externe inhuur. Dat ging tot dusver op vrijwillige basis. Het bedrijf hoopt ook deze nieuwe bezuinigingsronde door te komen zonder gedwongen ontslagen.

OPEC

Oliemaatschappijen en hun toeleveranciers snijden momenteel op grote schaal in hun onderzoeksbudgetten en ook in hun personeelsbestand. De prijs van ruwe olie is sinds medio 2014 bijna gehalveerd, met name doordat het machtige oliekartel OPEC onder aanvoering van Saudi-Arabië de oliekraan wijd openhoudt.

De algemene verwachting is dat de markt niet op korte termijn zal aantrekken. Er is de Saudi's veel aan gelegen de prijzen op het huidige niveau te houden. Daarmee worden concurrenten die gezien hun kostenbasis alleen bij hogere prijzen rendabel olie kunnen oppompen, uit de markt gedrukt.