Lavide wil grootaandeelhouder Vincent Poorter benoemen als lid van de raad van bestuur. Dat bleek woensdag uit de oproep voor de aandeelhoudersvergadering op 14 juli.

De benoeming is het gevolg van het aftreden, vorig jaar, van Mieke Pigeaud-Wijdeveld als bestuurslid. Poorter wil ''zijn ondernemerschap en ervaringen'' als manager inzetten om bij te dragen bij het creëren van waarde met de huidige beursnotering, aldus Lavide in een toelichting.

Op de agenda staat ook de benoeming van Engele Wijnsma als lid van de raad van commissarissen en Kathleen Westerdijk als adviseur van de bestuursraad. Lavide wil met de benoeming van een interne adviseur ''het bestuur meer slagkracht geven'' en daarmee ook de kosten voor externe adviezen te beheersen, vanwege de te verwachten extra werkzaamheden voor het zoeken naar concrete inbreng van nieuwe operationele activiteiten.

Tijdens de vergadering stemmen aandeelhouders ook over de décharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen en stellen ze het jaarverslag over 2014 vast.