Nederlandse beleggers zijn niet erg onder de indruk van de lichte terugval in aandelenkoersen en oplopende obligatierentes. 

Het vertrouwen onder de particuliere beleggers blijft zeer positief, meldt ING zaterdag.

De zogenoemde BeleggersBarometer van de bank komt in mei uit op een stand van 139 punten.

Dit is een weliswaar een terugval van 9 punten in vergelijking met april, maar geeft volgens ING nog altijd een zeer positief sentiment weer.

Het oordeel van de beleggers over de economische situatie en hun eigen financiële situatie over de afgelopen drie maanden is ongewijzigd gebleven. Maar over de toekomst is de groep positief gestemden iets kleiner geworden ten opzichte van april.

Griekse situatie

De Griekse situatie binnen de eurozone blijft ter discussie staan. Van de Nederlandse particuliere beleggers denkt 32 procent dat een Griekse uittreding kan worden verwacht. Bijna de helft denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen.

Als reactie op een 'Grexit’ voorziet 50 procent van de beleggers een tijdelijke terugval in aandelenkoersen. Een langer durende terugval wordt door 14 procent verwacht.

ING peilt al sinds 2002 maandelijks het vertrouwen onder particuliere beleggers. De beleggersindex van de bank loopt van 0 tot 200. Scores boven de 100 duiden op een optimistische teneur.