KLM heeft met al zijn cabinebonden een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Dat maakt het luchtvaartbedrijf vrijdag bekend.

Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de leden van de drie bonden om zich hierover uit te spreken.

De afspraken gelden voor de komende vijftien maanden. Het onderhandelingsresultaat met de cabinebonden is wel onder voorwaarde dat er in alle zogenoemde domeinen bij KLM, dus ook Grond en Cockpit, een ''evenwichtig akkoord'' wordt bereikt.

De bonden en KLM zijn onder meer overeengekomen dat de werk- en rusttijdenregeling wordt aangepast. Ook levert het cabinepersoneel structureel een vakantiedag in de winter in.

Gedurende de looptijd van de cao vinden geen gedwongen ontslagen plaats vanwege economische redenen, zolang andere instrumenten als bijvoorbeeld deeltijdwerk toereikend zijn.

Onder voorbehoud

De afspraken zijn nog onder voorbehoud, evenals het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de vakbonden die het grondpersoneel vertegenwoordigen. Met de piloten moet ook nog overeenstemming worden bereikt. Die gesprekken gaan komende week verder, zegt een woordvoerder van KLM.

Als ook die onderhandelingen zijn afgerond, leggen de drie groepen de gemaakte afspraken naast elkaar om te kijken of de pijn van de beoogde kostenbesparingen wel evenwichtig is verdeeld.

Niet te juichen

Cabinebond VNC staat niet te juichen bij het onderhandelingsresultaat, maar stelt dat door hard knokken erger is voorkomen. ''Als het aan KLM had gelegen, was de verslechtering nog veel ingrijpender geweest'', stelt de vakbond.

De VNC wijst er verder op dat de afspraken alleen gaan over ''de eerste fase'' van het bezuinigingsplan van KLM voor de komende jaren.