De vermogenspositie van MTY Holdings is in de eerste vier maanden van dit jaar niet wezenlijk veranderd ten opzichte van de situatie eind 2014.

Dat meldt de vrijwel lege beurshuls dinsdag nabeurs in een tussentijds handelsbericht.

De activa van MTY (voorheen Witte Molen) behelzen nog een bedrijfsgebouw in Meeuwen, een grondpositie in Meeuwen en onroerend goed in Hongarije. Het bedrijf streeft naar afbouw van deze activa ''onder voorwaarde dat dit tegen redelijke voorwaarden kan geschieden''.

Daarnaast wordt nog altijd onderzocht of het mogelijk is de beursnotering te gebruiken voor een reverse listing van een bestaande activiteit of bedrijf. Daarbij is het perspectief van waardecreatie voor bestaande aandeelhouders MTY een belangrijk criterium.